Organisatie / Bestuur

Doelstelling
Kunst Kijken Volendam wil via een jaarlijkse tweedaagse expositie, kunst uit de gemeente Edam-Volendam in brede zin promoten door kunstenaars een podium te bieden waarop zij zich kunnen presenteren. Op die manier willen wij de creativiteit stimuleren en bijdragen aan de ontplooiing van de vele talenten in onze gemeente. De stichting wil zo tevens het belang van kunst in onze samenleving uitdragen. In de gemeente zijn vele amateur- en professionele kunstenaars actief in uiteenlopende kunstvormen. Al vanaf 2001 brengt Kunst Kijken Volendam deze kunstenaars samen zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren. Door het brede en uiteenlopende aanbod trekt de expositie een jaarlijks groeiend aantal bezoekers. We vragen geen entree voor de expositie omdat we het toegankelijk willen maken voor iedereen. 

Wijze van verwerven inkomsten

Subsidie van gemeente en  donatie van VSB-fonds. Daarnaast bijdragen van sponsoren.

 

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.

De inkomsten worden  besteed aan de huur van tentoonstellingslocaties, de pr-kosten en de benodigde expositiematerialen, zoals panelen, spots, ophangmaterialen etc.


Bestuurders

Jaap Bond, voorzitter
Tiny Hoogland-Tol, secretaris
Tini Tuijp-Smit, penningmeester
Henk Snoek, bestuurslid

Alle bestuursleden werken zonder beloning voor Stichting Kunst Kijken Volendam.

Werkgroep
De werkgroep bestaat – naast het bestuur – uit de volgende leden:
– Grietje Nannings-Smit
Bianca Vos

In samenwerking met een groep van 20 vrijwilligers organiseren zij de jaarlijkse expositie.